PaedDr. Natália Dvořáčková, PhD. Osobná trénerka Levice

Osobná trénerka, plavecká inštruktorka, atletická trénerka, vedecko-výskumná pracovníčka v oblasti športu a kvality života 

Email: natalia@levfit.sk

Skúsenosti: 
  • Plavecká a triatlonová inštruktorka
  • Atletická trénerka detí a mládeže 
  • Odborná asistentka pri doktorandskom štúdiu na Katedre telesnej výchovy a športu so zameraním na plávanie, telesnú a športovú výchovu a kondičné aktivity pre študentov
  • Inštruktorka pohybových aktivít pre deti v anglickom jazyku 
Vzdelanie: 
  • PhD. (doktor) – športová edukológia
  • PaedDr. (doktor pedagogiky) – učiteľstvo a pedagogické vedy
  • Mgr. (magister) – učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
Doplnkové informácie: 
Nič nie je nemožné pokiaľ tomu dostatočne veríš. A ja by som dodala aj niečo pre to robíš.
Ako malá som bola vedená mojou rodinou k veľmi krásnemu športu a tým bolo plávanie, ktorému som sa venovala na súťažnej úrovni a hneď na to som nadviazala na triatlon. Triatlon som robila odmalička a nevynechala som žiadnu súťaž. Takto som sa dopracovala ako mladá napríklad na preteky Olympijských nádejí. Plávanie som neskôr začala vyučovať aj mladšie ročníky ako inštruktorka. Láska k športu viedla moje kroky na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre kde som začala študovať telesnú a športovú výchovu spojenú s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry. Cítila som, že chcem motivovať ľudí k športu a viem byť pre nich inšpiráciou aby sa nevzdávali svojich snov a pracovali na sebe. A ak som chcela ísť príkladom musela som pracovať aj na tých svojich. A tak som nastúpila na doktorandské štúdium kde som učila vysokoškolských študentov. Po dokončení štúdia som cítila, že tieto skúsenosti a vedomosti musím posúvať aj ďalej a preto je LevFIT mojou srdcovou záležitosťou.