Individuálny tréning Individuálne cvičenie Levice

Individuálny tréning v Leviciach, priamo pod profesionálnym dohľadom certifikovaného trénera. Individuálne cvičenie v súkromí Vám pomôže dosiahnuť vytúženú premenu, zlepšenie kondície a prináša aj mnoho ďalších výhod:
  • Profesionálny dohľad trénera
  • Individuálne cvičenie 
  • Premeny, Chudnutie, bolesti chrbta, silový tréning, kondícia
  • Spolupráca na projekte Extrémne premeny
  • Diagnostika pohybového aparátu, dôraz na správne prevedenie pohybu, cvičenie s vlastnou hmotnosťou, pomôckami, náradím a náčiním
  • Diagnostika zloženia tela – pravidelné sledovanie progresu

Objednávky na tréning

Upozornenie

Organizácia LevFIT nie je priamym poskytovateľom platených služieb súvisiacich s osobným tréningom. Pre objednávku a viac informácií je potrebné kontaktovať priamo trénera, ktorý danú službu poskytuje. Aktivity občianskeho združenia sú v súlade zo stanovami občianskeho združenia: Poradenstvo v oblasti výchovy, vzdelávania, stravovania a pohybu smerujúce k zdravému životnému štýlu. Služby od externých subjektov nie sú súčasťou aktivít OZ.