Darujte 2% z dane pre zdravý pohyb v našom centre

Pomôžte nám skvalitniť tréningový proces v pohybovom centre darovaním 2% z dane.

Zákon Vám umožňuje darovať 2% alebo 3% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií, ako je aj LevFIT.
Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 až 3% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v skvalitňovaní našich aktivít. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% - 3%.

Finančné prostriedky budú použité na:
 • skvalitnenie cvičebného procesu,
 • skvalitnenie vybavenia centra.
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% alebo 3% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Kompletné informácie i podrobný popis úkonov pre zamestnancov, fyzické i právnické osoby vám poskytneme po zverejnení oficiálnych tlačív na aktuálny rok aj osobne v LevFITe.

Dokumenty na stiahnutie: 

Ako postupovať


A) Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane,
  • z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
 3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 4. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  1.  Obchodné meno alebo názov: LevFIT
  2.  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tekovská ul. 2335/2, Levice
  3.  Právna forma: Občianske združenie
  4.  IČO: 53547136
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

B) Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 eurá.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VII. Oddiel priznania / typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  1.  Obchodné meno alebo názov: LevFIT
  2.  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tekovská ul. 2335/2, Levice
  3.  Právna forma: Občianske združenie
  4.  IČO: 53547136
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak podávate daňové priznanie typ B, tak musíte podať daňové priznanie elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Ak podáva daňové priznanie účtovník / účtovníčka / daňový poradca / iná poverená osoba, poskytnite im naše údaje z bodu č. 4 a ostatné už vyplnia za Vás.

C) Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech prijímateľov (IV. časť priznania / VI. časť priznania).
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  1.  Obchodné meno alebo názov: LevFIT
  2.  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tekovská ul. 2335/2 Levice
  3.  Právna forma – Občianske združenie
  4.  IČO: 53547136
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňové priznanie musíte podať elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Ak podáva daňové priznanie účtovník / účtovníčka / daňový poradca / iná poverená osoba, poskytnite im naše údaje z bodu č. 4 a ostatné už vyplnia za Vás.